POCHYLÁ, Nikola. Zlepšení vodního režimu zemědělské krajiny s využitím revitalizací a prvků ÚSES [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206616. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Eva Hyánková.

Uložit do Citace PRO