TŮMOVÁ, Tereza. Technologie French systems pro přírodní čištění odpadních vod u malých obcí. Online, Bakalářská práce, vedoucí Michal Kriška-Dunajský. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206621. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO