BENEŠOVÁ, Anna. Pokročilé vyhodnocení únavové odolnosti u vybraných stavebních materiálů [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206624. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Stanislav Seitl.

Uložit do Citace PRO