ONDÁŠOVÁ, Annamária. Použití Lagrangeových multiplikátorů v lineární elastostatice. Online, Bakalářská práce, vedoucí Jan Eliáš. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206630. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO