ŠVEJCAR, Martin. Statická analýza hliníkové konstrukce s membránou [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206632. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Zbyněk Vlk.

Uložit do Citace PRO