LEKSOVÁ, Veronika. Zaměření a vyhotovení účelové mapy velkého měřítka v k. ú. Malhostovice - trať Zlámaniny část A [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206640. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Jiří Vondrák.

Uložit do Citace PRO