BRABEC, Marek. Studium pevnostních charakteristik granitoidních hornin moldanubického plutonu ve vztahu k plánovanému hlubinnému úložišti radioaktivních odpadů. Online, Bakalářská práce, vedoucí Lukáš Krmíček. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechniky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206652. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO