JANDZÍK, Michal. Bytový dům BD1. Online, Bakalářská práce, vedoucí Milan Vlček. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206671. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO