PACHOLÍKOVÁ, Petra. Bytový dům Mája [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206701. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Eva Šuhajdová.

Uložit do Citace PRO