TIPPELT, David. Rezidence. Online, Bakalářská práce, vedoucí Sylva Bantová. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206724. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO