STRMEŇ, David. Návrh vybraných nosných prvků železobetonové konstrukce. Online, Bakalářská práce, vedoucí Vojtěch Kostiha. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206757. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO