DENDISOVÁ, Terézia. Bezpečnostní inspekce na vybraných místech v Žilinském kraji [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206763. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Radka Matuszková.

Uložit do Citace PRO