HAUK, Martin. Studie křižovatky silnice I/2 s ulicí Školní v Pardubicích. Online, Bakalářská práce, vedoucí Michal Radimský. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206766. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO