INDRUCHOVÁ, Sára. Studie úprav místních komunikací v obci Ostrožská Lhota [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206769. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Michal Kosňovský.

Uložit do Citace PRO