KULHAVÁ, Daniela. Návrh VRT (RS42) v úseku Louny - Most [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206790. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb. Vedoucí práce Erik Dušek.

Uložit do Citace PRO