KUTTELWASCHEROVÁ, Olga. Ocelová konstrukce heliportu [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206798. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Ondřej Pešek.

Uložit do Citace PRO