VRZALOVÁ, Valéria. Dřevěná konstrukce budovy pro rodinnou rekreaci - návrh a statické posouzení. Online, Bakalářská práce, vedoucí Pavla Bukovská. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206807. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO