NOVOTNÝ, Jan. Vzduchotechnika hokejové haly. Online, Bakalářská práce, vedoucí Aleš Rubina. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206826. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO