BACHURA, Martin. Formy a metody motivace ve stavebnictví [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206842. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Dana Linkeschová.

Uložit do Citace PRO