LUNTEROVÁ, Sára. Aplikace marketingového mixu ve veřejné správě. Online, Bakalářská práce, vedoucí Radek Dohnal. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206856. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO