MENŠÍKOVÁ, Dominika. Efektivnost opatření snižující energetickou náročnost rodinného domu. Online, Bakalářská práce, vedoucí Gabriela Kocourková. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206858. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO