NOVOTNÝ, Michal. Vliv hospodářského cyklu na tvorbu nabídkových cen ve stavebnictví [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206861. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Tomáš Hanák.

Uložit do Citace PRO