ŠIKLINGOVÁ, Barbora. Analýza nákladů pasivních domů a domů s nulovou potřebou energie. Online, Bakalářská práce, vedoucí Miloslav Výskala. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206867. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO