DOUŠOVÁ, Petra. Monitoring kontaminace lovné zvěře xenobiotiky na bázi organohalogenovaných sloučenin [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20688. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Milada Vávrová.
Uložit do Citace PRO