RUMPEL, Jonatán. Stavebně technologická etapa spodní stavby bytového domu v Miloslavove. Online, Bakalářská práce, vedoucí Yvetta Diaz. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206880. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO