KOZUBKOVÁ, Tereza. Monitorování poruch zdiva sakrálních staveb. Online, Bakalářská práce, vedoucí Petr Cikrle. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206888. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO