KUBOVÁ, Klaudie. Příprava a realizace stavebně technického průzkumu předpjaté mostní konstrukce. Online, Bakalářská práce, vedoucí Ondřej Anton. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206889. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO