VESELÝ, Milan. 3D model vybraného objektu [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206914. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Petr Kalvoda.

Uložit do Citace PRO