VYSTAVĚL, Ondřej. Dokumentace skutečného provedení železniční stavby v souvislostech BIM. Online, Diplomová práce, vedoucí Jiří Bureš. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206915. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO