POSPÍŠIL, Ondřej. Určení souřadnic a výšek bodů kalibračního pole [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206916. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Radovan Machotka.

Uložit do Citace PRO