HÁZY, Michal. Návrh prefabrikované haly tělocvičny [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206919. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Miloš Zich.

Uložit do Citace PRO