VELÁT, Matěj. Diagnostika stavebně statického stavu objektu sýpky. Online, Bakalářská práce, vedoucí Pavel Schmid. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206927. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO