JEDLIČKOVÁ, Eliška. Životní překážka [online]. Brno [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206943. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér sochařství 1. Vedoucí práce Michal Gabriel.

Uložit do Citace PRO