FOJTÍKOVÁ, Jana. Denaturace proteinů s využitím různých metod [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206977. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Jitka Krouská.

Uložit do Citace PRO