HOLBUSOVÁ, Eva. Testování bioaktivity biokeramických materiálů pomocí simulované tělní tekutiny [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206978. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce David Salamon.

Uložit do Citace PRO