STRÁNSKÝ, Štěpán. Návrh na zlepšení služby prediktivní údržby a její propagace. Online, Bakalářská práce, vedoucí Lucie Kaňovská. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207033. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO