CINTULOVÁ, Tamara. Softwarová aplikace pro posouzení vybraných ukazatelů [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207059. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Karel Doubravský.

Uložit do Citace PRO