MALOVANÁ, Hana. Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací. Online, Bakalářská práce, vedoucí Jan Pěta. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207099. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO