VAŠÁTKOVÁ, Valérie. Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207102. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jan Pěta.

Uložit do Citace PRO