STANĚK, Jakub. Využití Business Intelligence pro podporu rozhodovacích procesů [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207118. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Kříž.

Uložit do Citace PRO