MALÁSEK, Michal. Modelování šíření tepla u lineární osy s kuličkovým šroubem a servopohonem. Online, Diplomová práce, vedoucí Rostislav Huzlík. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207149. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO