KRAICINGER, Vít. Optimalizace provozu turbodmychadla pro snížení teplotní nestability ve výfukovém potrubí [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207159. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Michael Böhm.

Uložit do Citace PRO