KUBEŠ, Filip. Systém pro testování snímačů kvality příze. Online, Diplomová práce, vedoucí Ondřej Rubeš. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207163. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO