MLYNÁŘ, Vojtěch. Stabilizace makroskopické částice v optické pasti. Online, Diplomová práce, vedoucí Martin Brablc. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207165. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO