WITASSEK, Tomáš. Vývoj uživatelského SW pro zpracování signálů dynamického chování technických soustav [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207168. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Petr Lošák.

Uložit do Citace PRO