ADAMEC, Vojtěch. Řízení spalovacího motoru v prostředí LabView. Online, Diplomová práce, vedoucí David Svída. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207174. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO