ČERNOUŠKOVÁ, Klára. Problematika srovnávání obvyklé ceny a tržní hodnoty dle nové právní úpravy. Online, Diplomová práce, vedoucí Vítězslava Hlavinková. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207195. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO