BARTONČÍK, Michal. Rozpoznávání výrazu tváře u neznámých osob [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2072. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Karel Horák.
Uložit do Citace PRO