BRÁZDA, Mikuláš. Hardwarová akcelerace extrakce a spojování položek z hlaviček paketů. Online, Bakalářská práce, vedoucí Tomáš Martínek. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207221. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO