TOMEČEK, Jan. Na simulaci založený vývoj systému řízení distribuce tepla [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207230. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Vladimír Janoušek.

Uložit do Citace PRO